Nalazite se ovde: Početna / Claroline, LMS sistemi / Claroline

Claroline

Claroline je besplatan  LMS, razvijen u PHP programskom jeziku sa podrškom za MySQL bazu podataka. Originalno razvijen od strane  IPM (Institut de Pédagogie universitaire et des multimedias of the UCL, Université Catholique de Louvain),  njegov današnji razvoj je rezultat saradnje između IPM i  ECAM (Institut Supérieur Industriel), odnosno, konzorcijuma univerziteta iz celog sveta. http://dekor-okno.ru

Claroline je u svom razvoju dobio i laskavu titulu Laureate of the UNESCO Prize 2007

Osnovna postavka Claroline je da je razvijen od strane predavača, za predavače, odnosno da se najbitniji koncept razvoja usmerava ka pedagogiji i kvalitetnom sadržajnom korišćenju tehničkih alata i pedagogiji kako bi se podstakao ovaj vid edukacije na univerzitetskom nivou.

Claroline podržava standarde kao što su  SCORM i IMS/QTI za razmenu sadržaja odnosno, mogućnosti da se delovi ili kompletni kursevi izrade u drugim programima koji podržavaju navedene standarde i zatim uvezu u Claroline.

Neki od osnovnih funkcionalnosti koje su razvijene za Claroline su danas standard za sve LMS sisteme

Upravljanje dokumentima i linkovima
■ Objavljivanje dokumenata i fajlova tako da su pristupačni korisnicima
■ Kreiranje hiperlinkova i izrada sopstvenih HTML Stranica
  
Kreiranje online vežbi i testova 
■ Kreiranje vežbi sa listom pitanja
■ Kreiranje vežbi sa različitim vrstama pitanja
■ Praćenje rezultata korisnika na testovima

Razvoj putanje učenja (learning path)
■ Kreiranje kompletne sekvence aktivnosti tokom učenja
■ Sastavljanje modula koji se sastoje od dokumenata, vežbi ili uvezenih SCORM paketa
■ Usmeravanje i stimulisanje studenata da pročitaju dokumenta
■ Popunjavanje vežbi i praćenje zadatih aktivnosti učenja
  
 Koordinacija grupnog rada
■ Kreiranje višestrukih grupa korisnika koji se prijavljuju na kurseve
■ Definicija mogućnosti registracije
■ Definisanje sopstvenih alata za svaku grupu
■ Podsticanje saradnje izmedju korisnika tokom grupnog rada

Demo samog Claroline LMS sistema može se probati na ovoj lokaciji http://www.claroline.net/demo/demo.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

comment closed

Ceo sadržaj na www.elearning.rs je uslovljen Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija licencom. Što znači da možete umnožavati, distribuirati i javno saopštavati tekstove i radove, ali samo pod uslovom:


• da navedete ime izvornog autora i URL adresu preuzetog dela prema članku
• ne koristite delo u komercijalne svrhe
• delite pod istim uslovima

Creative Commons licenca


Ukoliko želite koristiti sadržaj za druge svrhe, možete nas kontaktirati za odobrenje