Nalazite se ovde: Početna / Kako da..., Storyboard / Kako početi sa razvojem eLearning kursa – Storyboard template

Kako početi sa razvojem eLearning kursa – Storyboard template

Šta je to Storyboard

Storyboard za eLearning, je uopšteno govoreći,  dokument koji specificira izgled svakog ekrana online kursa i prikazuje vizuelne, tekstualne i audio elemente zajedno sa interakcijom i granajućim scenarijima (branching scenario) svakog pojedinačnog ekrana. Njega možete uraditi na papiru, tabli uz pomoć Post-IT nalepnica  ili računarskim programom ali bitno je da postoji. [storyboardfiona.jpg]

 Finalni proizvod samog Storyboard dokumenta je specifikacija koja sadrži sledeće elemente:

  • prikaz svakog ekrana koji treba grafički dizajner da napravi
  • sve tekstove koji treba da se ispišu na ekranu ili se čuju putem audio zapisa (voice over talent)
  • interakcije koje programeri treba da naprave

Njegovu sadržinu mora da potvrdi osoba koja je zadužena za definisanje stručne strane samog kursa (SME – eng. Subject Matter Expert), kao i osoba koja definiše dizajna predavanja , kako bi se sprečila izrada kursa koji nije odgovarajući za polaznike.

Završavajući fazu Dizajna predavanja (Instructional design deo1, deo2,) izrade eLearning kurseva i prelaskom u Storyboarding fazu, najčešći kamen spoticanja je u nemogućnosti definisanja metodologije i tehnike definisanja izgleda ekrana.  

Kako kreirati  Storyboard

Najčešće se postavljaju pitanja koji su dobri alati i na koji način predstaviti izgled ekrana da bude dovoljno brzi i jednostavan za dizajnera predavanja, a dovoljno sadržajan za programere i razvojne timove. Moguće je koristiti alate koji razvijaju storyboard u tekstualnom i grafičkom smislu. U teksualnom smislu najčešće se koriste Word i Excel, koji su brzi i jednostavni za kreiranje velikog broj ekrana, ali mana tekstualni alata je najčešće nedovoljno precizan izgled ekrana, koji kreira izazove u daljem razvoju.  Primer jednog takvog  dokumenta u MS Wordu možete preuzeti na ovom linku  PREDLOG STORYBOARD WORD – Razvoj predavanja.

  

Koji su alati koji se koriste za razvoj  Storyboard

Alati koji se koriste u razvoju storyboarding u grafičkom smislu zavise najčešće od toga sa kakvim kapacitetima raspolažu timovi koji sa njima rade.  Alati mogu da se kreću od visoko profesionalnih (specijalizovani alati za izradu storyboard template u vidu stripova) pa do najobičnijeg Microsoft Word-a i Power Point-a.

 Klasični načini kreiranja grafičkog storyboard dokumenta se može podeliti na

  1. MS Word  – u položena stranica sa predlogom, gde svaka stranica predstavlja jedan ekran (primer možete preuzeti ovde  PREDLOG STORYBOARD  WORD- Razvoj predavanja 2)
  2. Microsoft Power Point- predlog izrađen u Power Point-u gde je svaki slajd prezentacije -ekran u samom kursu  (primer možete preuzeti ovde PREDLOG STORYBOARD-Template-PPT-3)
  3. Profesionalna aplikacija za kreiranje Storyboard predloga. Postoji puno ovakvih aplikacija najčešće korišćene su : Storyboard Quick, Storyboard Pro, FrameForge3D, Springboard Storyboard.
  4. Korišćenjem nekih od alata za brzi razvoj eLearning kurseva. jedan od takvih primera je svakako Adobe Captivate koji podržava i granajuće scenarije.

U mali produkcijskim kućama rad sa PowerPoint  predlozima (eng. templates) je skoro jednako vredan kao i rad u alatima koji koštaju od nekoliko stotina do hiljada eura odnosno dolara.  Microsoft PowerPoint se može koristiti za brzo sklapanje draft izgleda ekrana, i zatim za brzo naknadno kometarisanje, dopunjavanje notes sekcije.Praktično se dobija brzina kao kod skiciranja rukom na papiru, uz fleksibilnost da je elektronski i da su izmene zbog toga vrlo jednostavne.  

Primeri PowerPoint template za kreiranje scenarija možete preuzeti sa ovog mesta Storyboard Template Primer 5,  Storyboard Template Primer 6.

Ako želite da kreirate sopstveni izgled predloga za Storyboard, i nemate novca za nabavku skupih software, besplatan alat se može pronaći na ovoj adresi  koji Vam omogućava da  interaktivno kreirate PDF predloge za ručnu izradu storyboard template-a.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , ,

comment closed

Ceo sadržaj na www.elearning.rs je uslovljen Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija licencom. Što znači da možete umnožavati, distribuirati i javno saopštavati tekstove i radove, ali samo pod uslovom:


• da navedete ime izvornog autora i URL adresu preuzetog dela prema članku
• ne koristite delo u komercijalne svrhe
• delite pod istim uslovima

Creative Commons licenca


Ukoliko želite koristiti sadržaj za druge svrhe, možete nas kontaktirati za odobrenje