Nalazite se ovde: Početna / Kako da... / Naučite ih kako da uče

Naučite ih kako da uče

Naučite ih kako da učeWatch Full Movie Online Streaming Online and Download

Koje veštine želite da vaši đaci ili studenti poseduju pre nego što počnu da pohađaju Vaš kurs?  Da li ste ikad počeli dizajn kursa sa razmišljanjem o tome koje veštine su im potrebne i da li ih oni poseduju da bi uspešno naučili sve što želite da im prenesete?  Kada su ih naučili i kako dobro su ih savladali ? 

Verujem da većina đaka ili studenata bi imala koristi kada bi pre početka školske godine imala predmet „Kako da kvalitetno i efektivno učim?“.  Jedna od zanimljivih činjenica koje su pomenute na predavanju o organizacionoj kulturi koje smo držali u srednjim školama u Vojvodini (zajedno sa Markom Moračićem)  je da većina đaka drastično padne sa ocenama i kvalitetom učenja u petom razredu osnovne škole.  Taj prelaz je vrlo evidentan, i čudno je kako se niko ne zapita usled čega? 

Verujem da ključni razlozi leže u dve činjenice koje je ispostavio Marko Moračić:  

a)      Đaci po prvi put se susreću sa tim da nemaju više učiteljicu koja je non stop sa njima u razredu (osim za predmete stranog jezika) već svaki predmet drži novi profesor koji nema vremena da ih upozna sa tim kako se uči njegov predmet, nasuprot učiteljici  koja im je bila kao mama i koja je znala kako i na koji način koga da motiviše

b)      Knjige se u potpunosti promene, u prva četiri razreda su pune slike i pomagala, a onda kreće “horor” sa 95% teksta, i tu i tamo neka ilustracija, a deca su u potpunosti usmerena ka vizuelnom stilu učenja. 

      primer knjige iz matematike za treci razredMatematika za 5 razred

Primeri   korica knjige iz matematike za 3 i 5 razred osnovne škole.

Problem se nastavlja i dalje, jer  đaci koje niko nije naučio kako da uče (a sistem im se potpuno promenio),  se snalaze sami, i pronalaze načine kako da ispune ono što misle da se od njih očekuje, i tako sve do fakulteta pa i dalje. Umesto podrške i podsticaja od strane sistema i profesora ostavljeni su sami sebi, tako da počnu da razmišljaju da više nije cilj da nauče, nego da dobiju ocenu i polože, i pronalaze sisteme koji “pale kod profesora” (“bubaju”, uče lekciju ranije, čak i razni oblici varanja) sve u cilju kako da ne budu okarakterisani na loš način ili da čak budu izloženi podrugivanju okoline( Samo ti nisi znao, Kako to baš ti).

Ali to ne mora da znači da oni to žele, već ih jednostavno niko nije naučio kao da uče na pravi način.  

Ako se vratimo na Vaše predavanje, koje veštine želite da imaju ?  Čitanje i razumevanje gradiva, hvatanje beleški,  upravljanje vremenom i prioritetima, pristup testiranju ?  Da li im na početku predavanja jasno predočite šta se vrednuje više, a šta manje na Vašem predavanju.

Verujem da većina studenata bi mogla da ima višestruke koristi iz predavanja na temu kako se uči, ali ne žele da pohađaju još jedan kurs?  Pa zašto onda ne iskoristite to u svoju korist i ne uključite u svoje predavanje male trikove koji će im olakšati učenje, čak i da ne znaju.

Dizajnirajte predavanje  ili sam kurs tako da sadrži sledeće elemente:

  • Odaberite udžbenik koji sadrži pomoćne materijale ( studije slučajeva, online materijale, i audio i video fajlove) i ohrabrite đake i studente da ih koriste.
  • Često referencirajte udžbenik i definišite zadatke tako da ne mogu da se reše bez korišćenja udžbenika.
  • Pokažite im kako ste dizajn svog kursa uradili tako što ste  obimne i velike materijale, razdvojili u niz manjih celina, i naučite ih da to rade i sami prilikom učenja materijala koji ste im zadali.
  • Dizajnirajte jasne i usmerene zadatke koji omogućavaju studentima da dostignu ciljeve kursa.
  • Definišite „probne testove“ pre pravih testova, tako da studenti mogu da se pripreme i pokušaju da simuliraju stresnu situaciju, bolje razumeju šta ih očekuje na pravom testu.
  • Zajedno sa studentima prođite one zadatke koje najviše studenata ili đaka nije znalo da reši.
  • Dajte im delimično ispisane materijale i usmerite studente da ih popune tokom predavanja, i vode ih kao beleške.
  • Ako je Vaše predavanje takvo da se izvodi i uživo ostavite 5 minuta na kraju svakog predavanja, da studenti i đaci mogu sa kolegom pored sebe uporede svoje beleške, najvažnije ideje koje su zapisali, i podvuku šta im je bilo najvažnije na tom predavanju.

 Pogledajte u prethodnom članku Stanje edukacije  šta đaci i studenti misle o  predavanjima i edukaciji  današnje vreme.

Više ideje i usmerenja kako da unapredite svoja predavanja možete pronaći :

 “Teaching Strategies That Help Students Learn,” The Teaching Professor, 23.7 (2009): 1,8.

Dizajn predavanja deo 1   Instructional design deo 1

Dizajn predavanja deo 2   Instructional design deo 2

 Ostavite komentar ili mišljenje…  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , ,

comment closed

Ceo sadržaj na www.elearning.rs je uslovljen Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija licencom. Što znači da možete umnožavati, distribuirati i javno saopštavati tekstove i radove, ali samo pod uslovom:


• da navedete ime izvornog autora i URL adresu preuzetog dela prema članku
• ne koristite delo u komercijalne svrhe
• delite pod istim uslovima

Creative Commons licenca


Ukoliko želite koristiti sadržaj za druge svrhe, možete nas kontaktirati za odobrenje