Nalazite se ovde: Početna / Kako da..., LMS - Alati / Poređenje postojećih sistema za upravljanje edukacijom

Poređenje postojećih sistema za upravljanje edukacijom

 

Proces benchmarkinga[1] postojećih sistema je najbolja strategija za pronalaženje i evaluaciju  platformi za učenje na daljinu, pre početka konkretne implementacije. Upoređivanje između korisničkih zahteva i uticaja koje pojedina funkcionalana karakteristika ima na sam proces implementacije i eksploatacije sistema za učenje na daljinu, zahteva dublju diskusiju i analizu kako bi se utvrdili merni kriterijum i uspostavila adekvatna analogija između njih. 

Sam postupak podrazumeva poređenje kako tehnoloških funkcionalnosti i upotrebljene tehnologije tako i  pedagoške principe i pravila, povezano sa kompletnim projektom uvođenja sistema za učenje na daljinu. Podrazumeva se da se razmatraju prilagođenost i prijatnost za rad i korišćenje, kao i dodatna vrednost koju sistem pruže u procesu edukacije zbog koje se i uvodi, i to sa aspekta kako studenata tako i profesora i nastavnog osoblja koji učestvuju u procesu edukacije.http://ceoec.ru/

Postoji niz metodologija  i alata koji se mogu koristiti da se relativno automatizuje i standardizuje benchmarking. Jedan od najboljih alata u smislu ažurnosti i nepristrasnog ocenjivanja postojećih sistema za učenje je EduTools Summative Decision Tool[2]

EduTools je set besplatnih web baziranih alata, koji omogućavaju korisniku da prikupi, analizira i postavi težinske koeficijente na različitim karakteristikama različitih alata za učenje na daljinu. Primarni cilj EduTools pristupa je da pomogne zajednicu visokog i višeg stepena obrazovanja da donese odluke zasnovane na stručnim informacijama.

Postoje dva načina kako se dobijaju rezultati poređenja putem EduTools.

a)      poređenje putem automatizovanog poređenja različitih LMS na osnovu informacija koje poseduje sam EduTools zajednica

b)      poređenje putem interaktivnog automatizovanog sistema koji omogućava da pored poređenja tehničkih i funkcionalnih karakteristika i sam stav korisnika dođe do izražaja kroz lično ocenjivanja zastupljenosti pojedine karakteristike u svakom alatu, kao i težinskih koeficijenata za svaku karakteristiku.

 Konkretan postupak poređenja

Postupak interaktivnog poređenja putem EduTools Summative alata odvija se u 6 koraka.

Korak 1: Odabir proizvoda sa spiska – korisnik bira koje proizvode želi da uporedi

Korak 2: Odabir specifičnog proizvoda van spiska– korisnik može dodati određene sisteme koje želi da uporedi a ne nalaze se na spisku, da bi mogao objektivnije i preciznije da uporedi karakteristike

Korak 3: Odabir funkcionalnosti –  Korisnik bira koje funkcionalne i tehničke karakteristike želi da poredi i to kroz odabir oblasti i funkcionalnosti koje ga zanimaju u poređenju.

Korak 4: Specifične funkcionalnosti – mogućnost dodavanja specifične funkcionalnosti u kriterijume (u našem slučaju mogućnosti ispisivanja statističkih notacija)

Korak 5: Težinski koeficijenti – korisnik opredeljuje težinske koeficijente i njihov uticaj po karakteristika na ključni rezultat. Korisnik sam opredeljuje raspon težinskih koeficijenata, i nema unapred predefinisane skale.

Korak 6: Ocenjivanje funkcionalnosti – korisnik unosi ocene po sopstvenom mišljenju koliko je određena funkcionalnost uspešno implementirana u određenom proizvodu

  

Više o samom www.edutools.info možete pročitati na sledećim linkovima:

History of virtual learning environments
History of virtual learning environments 1990s

[2] WCET EduTools –   http://www.edutools.info/summative/  WCET – the Western Cooperative for Educational Telecommunications

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

1 Odgovor to " Poređenje postojećih sistema za upravljanje edukacijom "

  1. […] Poređenje postojećih sistema za upravljanje edukacijom […]

Ceo sadržaj na www.elearning.rs je uslovljen Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija licencom. Što znači da možete umnožavati, distribuirati i javno saopštavati tekstove i radove, ali samo pod uslovom:


• da navedete ime izvornog autora i URL adresu preuzetog dela prema članku
• ne koristite delo u komercijalne svrhe
• delite pod istim uslovima

Creative Commons licenca


Ukoliko želite koristiti sadržaj za druge svrhe, možete nas kontaktirati za odobrenje