Your are here: Home // Posts Tagged With alati

Poređenje postojećih sistema za upravljanje edukacijom

Poređenje postojećih sistema za upravljanje edukacijom
  Proces benchmarkinga[1] postojećih sistema je najbolja strategija za pronalaženje i evaluaciju  platformi za učenje na daljinu, pre početka konkretne implementacije. Upoređivanje između korisničkih zahteva i uticaja koje pojedina funkcionalana karakteristika ima na sam proces implementacije i eksploatacije sistema za učenje na daljinu, zahteva dublju diskusiju i analizu kako bi se utvrdili... 

Ceo sadržaj na www.elearning.rs je uslovljen Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija licencom. Što znači da možete umnožavati, distribuirati i javno saopštavati tekstove i radove, ali samo pod uslovom:


• da navedete ime izvornog autora i URL adresu preuzetog dela prema članku
• ne koristite delo u komercijalne svrhe
• delite pod istim uslovima

Creative Commons licenca


Ukoliko želite koristiti sadržaj za druge svrhe, možete nas kontaktirati za odobrenje