Your are here: Home // Posts Tagged With predavač

Uloga predavača u eLearning sistemima

Predavač je ključna osoba za sadržajno funkcionisanje sistema elearning-a.  Dok je kod administratora sistema to obično jedna ili dve osobe, kod predavača je sasvim normalno da po jednom kursu budu jedna do dve osobe, što čini ukupan broj predavača na platformi, koja služi za elearning, izrazito velikim budući da na prosečnoj platformi koja ima 40 kurseva se to penje na 60 do 80 osoba.http://aton-mebel.ru Uloga... 

Ceo sadržaj na www.elearning.rs je uslovljen Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija licencom. Što znači da možete umnožavati, distribuirati i javno saopštavati tekstove i radove, ali samo pod uslovom:


• da navedete ime izvornog autora i URL adresu preuzetog dela prema članku
• ne koristite delo u komercijalne svrhe
• delite pod istim uslovima

Creative Commons licenca


Ukoliko želite koristiti sadržaj za druge svrhe, možete nas kontaktirati za odobrenje