Nalazite se ovde: Početna / Definicija, e-learning / Uloga predavača u eLearning sistemima

Uloga predavača u eLearning sistemima

Predavač je ključna osoba za sadržajno funkcionisanje sistema elearning-a.  Dok je kod administratora sistema to obično jedna ili dve osobe, kod predavača je sasvim normalno da po jednom kursu budu jedna do dve osobe, što čini ukupan broj predavača na platformi, koja služi za elearning, izrazito velikim budući da na prosečnoj platformi koja ima 40 kurseva se to penje na 60 do 80 osoba.http://aton-mebel.ru

Uloga predavača je da kreira i dodaje sadržaj elearning kursevima,  da postavlja materijale i vežbe, da formira kalendar događaja, kao i da analizira podatke i rezultate ostvarene od strane polaznika kursa i u skladu sa tim usmerava ih ka daljem razvoju.

Najkompleksniji deo same uloge predavača je kreiranje sadržaja i pravilno osmišljavanje metodologije rada, u koje u svojoj srži najviše spada uspostavljanje takozvanih putanja učenja takozvani „learning path“.

Predavač mora da postavlja tačno određenu metodologiju prolaska korisnika kroz materijal kako bi se polaznik pravilno razvijao i ostvario napredak.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

U okviru elearning kursa Predavač dodaje materijale i to u bilo kom obliku koji je prigodan za prikazivanje preko HTTP protokola (html, doc, audio, video, flash, ppt…), a zatim kreira vežbu koja služi da se praktično proveri znanje prezentovano u poglavlju. Moguće je kombinovati i više poglavlja u jednoj vežbi ili više vežbi u jednom poglavlju i za svako od njih izvesti analizu rezultata polaznika.

Samo kreiranje vežbi je dosta kompleksno i mora podržati višestruke tipove postavljenih pitanja i višestrukih odgovora. Zato je jako bitno da je sistem modularan i da je moguće kombinovati različite modele. Pored toga ukoliko platforma podržava prepoznavanje i zapisivanje različitih matematičkih izraza i notacije, najčešće je to podržano kroz TEX/LATEX emulaciju, pa predavač mora da poseduje znanja i veštine kako se to zapisuje.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

1 Odgovor to " Uloga predavača u eLearning sistemima "

  1. […] razvoj učenja zasnovanog na scenarijima i simulacijama, odnosno  učenju koji materijale i “learning path“ prikazuje u zavisnosti od korisnikovih odgovora i interakcije. […]

Ceo sadržaj na www.elearning.rs je uslovljen Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija licencom. Što znači da možete umnožavati, distribuirati i javno saopštavati tekstove i radove, ali samo pod uslovom:


• da navedete ime izvornog autora i URL adresu preuzetog dela prema članku
• ne koristite delo u komercijalne svrhe
• delite pod istim uslovima

Creative Commons licenca


Ukoliko želite koristiti sadržaj za druge svrhe, možete nas kontaktirati za odobrenje